Registrere feil

Skjema for innsending av feil

Bruk skjemaet på høyre side til å registrere feil ved din båt. For å legge til flere saker til båten trykker du på “Legg til ny sak”. Vi tar kontakt kort tid etter du har sendt inn henvendelsen.

Hva skjer når jeg gjør dette?

Når du fyller ut og sender feilmeldingsskjemaet vil vi få tilsendt en rapport over registrerte feil. Dette gir oss en enklere oversikt og forståelse over omfanget på feilene og sikrer ryddig oppfølging av forholdet. 

Kontakt oss

Du er alltid velkommen opp til oss
på Hjellestad for en hyggelig båtprat.

Nautic Norway As
Hjellestadveien 313
5259 Hjellestad


Meny