Registering error

Form for submitting errors

Bruk skjemaet på høyre side til å registrere feil ved din båt. For å legge til flere saker til båten trykker du på “Legg til ny sak”. Vi tar kontakt kort tid etter du har sendt inn henvendelsen.

What happens when I do this?

When you fill in and submit the error message form, we will receive a report of registered errors. This gives us a simpler overview and understanding of the extent of the errors and ensures orderly follow-up of the relationship.

Contact Us

You are always welcome up to us
at Hjellestad for a nice boat chat.

Nautic Norway As
Hjellestadveien 313
5259 Hjellestad


Menu